Документи

Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів"

ПРАВИЛА заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про ветеринарну медицину" 

ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління

НАКАЗ Миколаївської райдрежлікарні ветмедицини "Про тарифи"

РОЗМІРИ плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті та бюджетними установами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

Планова та позапланова перевірка з питань безепечності харчів

Планова та позапланова перевірка з питань ветеринарії

Державний аудит стосовно суб’єктів господарювання з високим, із середнім та незначним ступенем ризику

Державна реєстрація потужностей

ПЕРЕЛІК територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"