31.07.2020

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ,.БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ.

      Сімейним Кодексом України встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею  повноліття (ст..180 СК України).

      Однак, на превеликий жаль не всі батьки сумлінно виконують свої обов’язки.  Є такі горе-батьки, які не сплачують аліменти на своїх дітей,  багатьом дітям не вистачає коштів на елементарні потреби.

      У разі, коли допомоги від іншого з батьків немає, в пригоді стане держава. 

       Відповідно до ч.8 ст. 181 Сімейного кодексу України, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

       Механізм надання  такої тимчасової державної допомоги  дітям визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме".

      Тимчасова допомога призначається у разі, коли: 
   - рішення суду  про  стягнення  аліментів з одного з батьків не виконується  у  зв'язку  з  ухиленням  від  сплати  аліментів  або відсутністю  у  боржника коштів та іншого майна, на які за законом може  бути звернено стягнення; 
    - стосовно    одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі; 
   - місце проживання   (перебування)   одного   з   батьків    не встановлено.
    Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. 
    Тимчасова   допомога   не   призначається  на  дітей,  які перебувають під опікою чи піклуванням або  на  повному  державному утриманні.Якщо дитина,  яка  перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні,  під час літніх канікул перебуває вдома,  зазначена  допомога  призначається  за повні місяці такого перебування на підставі довідки  установи  (закладу)  про  те,  що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. 

    Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, управлінням  соціального захисту населення.

    Для призначення тимчасової допомоги один із батьків звертається до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) та подає: 
  - заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  -копію свідоцтва про народження дитини; 
   - декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги.
     Залежно від  підстав,   на   яких   призначається   тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: 
     - рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців, що передують місяцю звернення; 
    - довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому   порядку   недієздатним,  а  також  перебування  на 
строковій   військовій  службі; 
    - повідомлення органу   внутрішніх   справ  про  те,  що  місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
    Після надходження усіх необхідних документів орган соціального захисту населення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення про призначення або відмову у призначенні тимчасової допомоги 

   Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

   Тимчасова  допомога  призначається  кожні  шість  місяців починаючи  з  місяця,  в  якому  подано  заяву з усіма необхідними документами.

   Існує вичерпний перелік підстав припинення виплати тимчасової допомоги. До них належать:

- встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину. Перелік цих обставин не визначено. Можна припустити, що до них належать ті обставини, які дають змогу платнику аліментів мати заробіток (дохід) або збільшити його розмір;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- виконання в повному обсязі зобов'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 

- влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;

- скасування або визнання усиновлення недійсним;

- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

- відмова від стягнення аліментів. Причини відмови від стягнення аліментів можуть бути різними. Наприклад, припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (ст. 190 СК України);

- добровільне виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти;

 -скасування в установленому законодавством порядку рішення
суду щодо стягнення аліментів;

- смерть дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

- смерть одного з батьків, зобов'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

- позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав. Підстави для позбавлення батьків батьківських прав визначені у ст. 164 СК України. Особа, позбавлена батьківських прав, перестає бути законним представником дитини, втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми (ч. 1, п. п. 2, 3, ст. 166 СК України).

 - відібрання дитини від  одного  з  батьків,  який  утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 
- встановлення над дитиною опіки чи піклування; 
- сплата аліментів одним з батьків.
     Про виникнення  зазначених  у цьому пункті обставин одержувач зобов'язаний  повідомити  у  десятиденний  строк орган соціального захисту населення. 
     Виплата тимчасової  допомоги  припиняється  з  першого  числа місяця,  що настає за місяцем,  в якому виникла одна із зазначених обставин. 
     У   разі   поновлення   виплати   аліментів  один  з  батьків зобов’язаний  в  триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше  призначеної  тимчасової  допомоги.  

    Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один із батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення звертається до суду з заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до Державного бюджетуУкраїни.

 

Для отримання правової допомоги можна звернутись до Миколаївського бюро правової допомоги, за телефоном:+38 (04857) 2-20-00 ,за адресою:  смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 7.