16.09.2020

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

З метою інформування громадян щодо можливості розірвання договору дарування

 

 

    Відповідно до частини 1 ст. 717 Цивільного кодексу України за договором  дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

     Цивільним кодексом України також визначено загальні підстави розірвання договору дарування:   розірвання договору за згодою сторін, у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом (ст. 651) та у зв’язку з істотною зміною обставин (ст. 652).

      Розірвання договору за згодою сторін не потребує додаткових пояснень. Сторони договору  доходять згоди про його розірвання та підписують відповідний договір, а у разі необхідності такий договір нотаріально посвідчується. Адже за положеннями ст. 654 зміна або розірвання  договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту.

       У разі, коли відсутня спільна згода сторін на  розірвання договору дарування , договір може бути  розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках,  встановлених договором або законом. ( ч. 2 ст. 651 ЦКУ)

       Слід пам’ятати, що обов’язковим елементом для розірвання договору дарування з ініціативи дарувальника є збереженість дарунку.

        Так, відповідно до ч. 4 ст. 727 ЦКУ дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим.

     Збереження дарунка передбачає знаходження його у власності обдарованого у стані, що відповідає його призначенню. Тому предмет договору дарування повинен бути річчю індивідуально визначеною, неспоживчою, відповідної цінності для дарувальника.

        При розірванні договору дарування дарунок повертається дарувальнику у тому вигляді, в якому він існує на момент розірвання договору. 

        У випадку відсутності дарунка (його знищення, відчуження третім особам тощо), ні вимога про розірвання правочину, ні вимога про повернення дарунка, пред'являтись не можуть.

        Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний:

-  умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

-  вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

- створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

-  внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

. У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

  До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік

.

Для отримання правової допомоги можна звернутись до Миколаївського бюро правової допомоги, за телефоном:+38 (04857) 2-20-00 ,за адресою:  смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 7.