16.09.2020

ПОРЯДОК РОЗПАЮВАННЯ ЗЕМЛІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

      Відповідно до статті 12 Закону України «Про фермерське господарство» землі фермерського господарства можуть складатися із: земельних ділянок, що належать на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; земельних ділянок, що належать громадянам-членам фермерського господарства на праві приватної власності; земельних ділянок, що використовують фермерські господарства на умовах оренди.

Статтею 32 ЗК України встановлено, що громадянам України – членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).

Аналогічні положення містяться у статті 13 Закону України «Про фермерське господарство», відповідно до якої члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю).

Членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність із раніше наданих їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Дія частин першої та другої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).

Право на приватизацію земельних ділянок для ведення фермерського господарства, передбачене статтею 32 ЗК України, не тотожне праву на отримання земельної частки (паю) в процесі паювання колективних сільськогосподарських підприємств, передбаченому Указами Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 та «;Про порядок паювання земель, переданих в колективну власність сільськогосподарських підприємств і організацій» від 08 серпня 1995 року N720. У вказаній статті йдеться про передачу земель із державної або комунальної власності членам фермерського господарства.

Стаття 32 ЗК України регулює відносини лише щодо приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств, і лише тих земельних ділянок, що були раніше надані цим особам в користування.

Рішення про надання дозволу на проведення приватизації земель фермерського господарства та передачу цих земель у власність членам господарства приймає головне управління Держгеокадастру у відповідній області, яке протягом місячного строку має розглянути подані документи та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою.

Порядок приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств визначається статтею 118 ЗК України.

Фермерське господарство на підставі рішення загальних зборів своїх членів звертається до територіального органу Держгеокадастру з клопотанням про приватизацію земель господарства. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. Цей орган у місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл фермерському господарству на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. При цьому, передача земельних ділянок із земель фермерського господарства у власність громадянам – членам цього господарства здійснюється після погодження проекту землеустрою за їх заявами.

Проте часто в Держгеокадастрі відмовляють в розпаюванні фермерської землі на членів саме на підставі того, що земля не була надана особисто їм, а надана засновнику фермерського господарства.

В будь-якому випадку, якщо заявник готовий б судитися із Держгеокадастром, то подати потрібно наступні документи, а саме

1.. Клопотання до обласного Держгеокадастру (якщо ділянка за межами населеного пункту). У клопотанні зазначаються: цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

 2. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, отже погодження засновника ФГ якому ця ділянка була надана в користування) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

 

Для отримання правової допомоги можна звернутись до Миколаївського бюро правової допомоги, за телефоном:+38 (04857) 2-20-00 ,за адресою:  смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 7.