17.12.2020

Підстави визнання недійсним договору оренди землі

Питання оренди землі на сьогодні дуже актуальні, під час укладання договору  оренди земельної ділянки виникає чи мало складнощів та запитань у суб’єктів земельних відносин, внаслідок чого існуючі розбіжності найчастіше вирішуються у судовому порядку.

Основні принципи оформлення прав на земельні ділянки в Україні визначені в Земельному кодексі України де зазначається що земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України. Договір оренди землі це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства. У договору оренди землі обов’язково повинні бути зазначені істотні умови договору. Відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду землі" істотними умовами є:

  • об’єкт оренди ( кадастровий номер, розташування та розмір земельної ділянки)
  • строк дії договору оренди
  • орендна плата ( розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строки, порядок її внесення і перегляду та відповідальність за її несплату)

За згодою сторін можуть визначатися і інші умови.

Значну частину справ що розглядають суди загальної юрисдикції становлять справи у сфері відносин пов’язаних з орендою землі зокрема справи про визнання договору оренди недійсним.

Загальні правила та підстави визнання договору оренди земельної ділянки недійсним зазначені у Цивільному Кодексі України. По перше якщо договір порушує норми законодавства, по друге право дієздатність сторін, по третє  якщо порушена форма документа, наступна підстава порушення порядку волевиявлення  сторони.

Верховний суд України своєю ухвалою від 04.02.2015 р. у справі № 6-233цс14 визначив, що під час розгляду позову про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки не достатньо встановити лише факт відсутності в оспорюваному договорі істотних умов, обов’язковість визначення яких встановлена зазначеними вище умовами. Крім встановлення факту відсутності істотних умов в договорі оренди земельної ділянки, суд також має вказати в мотивувальній частині свого рішення, яким саме чином це порушило суб’єктивні права позивача. Тільки в цьому випадку рішення суду можна буде вважати законним та обґрунтованим.

Наприклад, порушенням прав орендодавця може бути відсутність в договорі оренди умови щодо використання земельної ділянки за певним цільовим призначенням, що може спричинити шкоду земельній ділянці як об’єкту права власності орендодавця. Чи відсутність умови щодо індексації орендної плати в довгостроковому договорі оренди може з часом знецінити вартість оренди до несправедливого рівня.  Відсутність у договорі чітко визначеного строку оренди земельної ділянки може завдати збитків орендарю, який планував використовувати земельну ділянку для сільгоспвиробництва протягом певного періоду в часі.

Тобто основний предмет доказування в такого роду справах буде складатись щонайменше з 2-х пунктів: чи дійсно відсутні в договорі оренди земельної ділянки певні істотні умови, обов’язковість яких встановлена Законом;  та яким чином відсутність істотних умов порушує права позивача.

      

Безоплатну правову допомогу з земельних питань можна отримати у Миколаївському бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 7( телефон+38 04857  2-20-00)

.

      Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

      #Миколаївське_бюро_правової_допомоги #Безоплатна _ правова _ допомога #БПД#

.