28.07.2020

КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАЧАННЯМ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ.

          Аліменти, які сплачуються на утримання неповнолітніх дітей, є одним з гарантованих законом джерел їх   існування. Такі виплати  мають суто цільове призначення — утримання неповнолітнього

       Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 179 СК України аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім`я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

       Витрачання аліментів за цільовим призначенням означає, що той із батьків (або інші особи,  на чиє ім`я  вони виплачуються, зобов`язаний спрямовувати їх на забезпечення потреб дитини у харчуванні, одязі, в охороні здоров`я, отриманні освіти та на створення гідних умов життя дитині. Необхідність контролю за цільовим використанням аліментних платежів виникає, як правило, тоді, коли їх розмір є доволі значним.

         Сімейним кодексом України встановлено, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється за заявою платника аліментів або за власною ініціативою органом опіки та  піклування(ст.186). Дане положення відповідає змісту  ст. 19 СК про участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів. Орган опіки та піклування має відреагувати на кожну заяву платника аліментів про проведення такого контролю.

          У своїй діяльності орган опіки та піклування керується сімейним законодавством та Порядком здійснення  органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину,затвердженим  Наказом Міністерства соціальної політики від 15 листопада 2018 року зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 28.01.2019 року  за  №102/33073.

      Отже,за заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів), органом опіки та піклування здійснюються  інспекційні відвідування одержувача аліментів Наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику аліментів у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів

        Одержувач аліментів обов’язково інформується про проведення інспекційного відвідування шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до запланованого дня його проведення з подальшим узгодженням дати та часу візиту засобами телефонного та/або електронного зв’язку (за можливості).У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб. При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину.

       До механізмів здійснення контролю органом опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів належать: обстеження умов проживання, бесіда з дитиною, за умови, якщо вона досягла віку та розвитку, за яких вона може висловити свою думку, запити до закладів освіти, охорони здоров`я або соціального забезпечення, у яких дитина отримує відповідні послуги щодо стану здоров`я, харчування, або забезпечення тим з батьків, з яким проживає дитина необхідними медикаментами у разі потреби, наявності у дитини необхідного для навчання та виховання приладдя, одягу відповідно до віку та сезону, запити до ОСББ та ЖЕКів щодо стану оплати житлово-комунальних послуг за місцем проживання дитини.

     Під час проведення інспекційного відвідування звертається увага на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що можуть свідчити про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги та зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

       Тобто, при здійсненні контролю за цільовим використанням аліментів, орган опіки та піклування може зробити відповідний висновок виключно виходячи із дослідження забезпечення основних потреб дитини та позбавлений права робити фінансові підрахунки.

      Жодним Законом України чи підзаконним нормативно - правовим актом не передбачена можливість органу опіки та піклування втручатися в приватне життя особи, зокрема, шляхом витребування звіту про витрачання коштів та квитанцій на підтвердження таких виплат. Також, законодавством України не передбачена можливість покладення на особу, що отримує аліменти на утримання дитини, обов`язку надавати органу опіки та піклування звіту щодо використання аліментів з додаванням відповідних чеків.

      Чеки, квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

    Також виключно за власним бажанням одержувач аліментів може надати письмове пояснення щодо цільового використання аліментів, яке долучається до висновку за результатами проведення інспекційного відвідування. 

     У разі виявлення за результатами проведеного інспекційного відвідування ознак, що можуть свідчити про нецільове витрачання аліментів, платник аліментів відповідно до статті 186 Сімейного кодексу України має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

     Для отримання правової допомоги можна звернутись до Миколаївського бюро правової допомоги, за телефоном:+38 (04857) 2-20-00 ,за адресою:  смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 7.