Розпорядження "Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

 

 

      У  К  Р  А  Ї  Н  А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

смт. Миколаївка

 

"_15_" _____12_____ 2015                                 № _305_/А-2015 

 

 

Про проведення перевірки відповідно до

Закону України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 із змінами, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

 

1. Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, начальників відділів у складі управлінь районної державної адміністрації та спеціалістів підрозділів апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, визначивши 16 грудня 2015 року днем початку проведення перевірки.

 

2. Визначити відповідальним за проведення перевірки відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Мальцев Д.І.) та керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (Мардаренко Н.В.), управління агропромислового розвитку (Колібаба Н.А.), фінансове управління (Дяченко В.О.) та відділ освіти (Пашкевич О.В.) відповідно до компетенції.

 

3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації та довести його до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному).

 

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у пункті 2 даного розпорядження, видати відповідні накази стосовно проведення перевірки та організувати її проведення.

 

5. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації власноруч написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або частиною четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації               О.М.Варивода