10.10.2019

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи « Інклюзивно – ресурсний центр »

   Відповідно до  Положення про порядок проведення конкурсу на  заміщення вакантних посад фахівців  комунальної установи « Інклюзивно – ресурсного центру » Миколаївської районної ради Одеської області затвердженого на XXVI ceciї VII скликання від 15 березня 2019 року № 241

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад фахівців  комунальної установи « Інклюзивно – ресурсного центру » Миколаївської районної ради Одеської області:

вчителя дефектолога;

вчителя логопеда;

практичного психолога;

вчителя лікувальної фізкультури.

  1. Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатком 2 до цього наказу;
  2. Встановити строк подання документів для участі в конкурсі 10 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про проведення конкурсу;
  3. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком 3 до цього наказу;
  4. Затвердити білети з питаннями на конкурс згідно з додатком 4 до цього наказу
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор

КУ « Інклюзивно-ресурсний центр» Л. Г. Шаранова

 

                                                             Положення

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців   комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний  центр» Миколаївської районної ради Одеської області

 

Загальні умови

 

Посадові обовязки

1. Проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб за участі батьків (одного з батьків) або законних представників дитини.

2. Готує висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини із зазначенням відповідних рекомендацій.

 3. Ознайомлює батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4. Забезпечує педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, шляхом проведення індивідуальних та групових занять.

 5. Бере участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

6. Веде реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, реєстр закладів освіти, а також реєстр фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їхньою згодою.

7. Надає консультації та взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

8. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям. 9. Надає консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.

10. Надає консультативну та психологічну допомогу, проводить бесіди з батьками (одним з батьків) або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

11. Здійснює моніторинг динаміки розвитку дитини шляхом взаємодії з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами та закладами освіти, в яких вони навчаються. 12. Здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

13. Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях для педагогічних працівників закладів та установ освіти з питання навчання дітей з особливими освітніми потребами.

14. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, дітей та їхніх батьків.

 15. Дотримується санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці.

16. Готує звіт про результати діяльності.

17. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.

Умови оплати праці

Поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади начальником управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності ІРЦ Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Директора ІРЦ  може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 16.45 год.

21 жовтня 2019 року

Місце, час та дата проведення конкурсу

24 жовтня 2019 року, об 11:00 год.

67000, Одеська область, Миколаївський район, смт Миколаївка, вул. Шкільна 22А

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зенькова Інна Леонідівна

тел. 2 -61 -22

inspector-mk@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичний психолог.

Досвід роботи

Не менше двох  років за фахом.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Необхідні ділові якості

Аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, вміння працювати в команді, вміння розв'язання конфліктів, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, здатність

підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, відповідальність, надійність,

порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, емоційна стабільність

 

Професійні знання

Знання законодавства

Конституцію України, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, інші законодавчі акти.

Знання спеціального

законодавства, що пов’язане

із завданням та змістом

роботи  відповідно до

посадової інструкції

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.