05.09.2019

Про оголошення конкурсу на вакантні посади державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889 – VІІІ , Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами) , наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 року №62 «Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»:

 НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на вакантні посади державної служби:

 - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області;

   - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області.

 2. Затвердити умови проведення конкурсу на зазначені посади (додаються).

 3. Головному спеціалісту з управління персоналом управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації та передачу цього наказу Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополя в установленому законом порядку.

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 Т.в.о. начальника управління                                                      А.С.Перевезнюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом т.в.о начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

від «04» __09___ 2019 року

37 -о/д___ 

 

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

  

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює облік громадян пільгових категорій включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Визначає право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Проводить роботу щодо підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Проводить звірку інформації, що міститься у автоматизованому реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств – надавачів комунальних послуг (електроенергії та послуг ЖКГ).

Проводить роботу щодо надання пільги на електроенергію та послуг ЖКГ пільговим категоріям населення. Готує документи для виплати із зазначених видів пільг.

Проводить роботу щодо ведення обігових відомостей в електронному вигляді з питання надання пільг по електроенергії та послуг ЖКГ пільговим категоріям населення.

Надає консультаційно – правову допомогу підприємствам, організаціям з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Розглядає пропозиції, заяви і скарги, веде особистий прийом громадян з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Готує проекти інформацій, звітів, довідок з питань, що входять до його повноважень.

Забезпечує організацію роботи працівників відділу згідно покладених на них завдань, контролює виконання ними роботи відповідно до розподілу обов’язків.

Відповідає за виконання розпорядчих документів з питань надання пільг на житлово – комунальні послуги пільговим категоріям громадян, що перебувають на контролі у встановлений термін.

Веде облік інвалідів, ветеранів війни та праці, які потребують санаторно – курортного лікування згідно вимог діючої Інструкції.

Веде облік постраждалих учасників антитерористичної операції , яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни, які потребують санаторно – курортного лікування.

Здійснює облік надходження , зберігання та видачі санаторно – курортних путівок, складає звіти про їх використання по всім пільговим категоріям.

Складає заявки на забезпечення інвалідів, ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції санаторно – курортними путівками. Готує документи для виплати компенсацій за невикористане санаторно – курортне лікування.

Організовує направлення учасників антитерористичної операції для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації до реабілітаційних установ. Забезпечує наповнення банку даних інвалідів з питань , які належать до виконання посадових обов’язків.

Забезпечує наповнення банку даних інвалідів з питань, які належать до виконання посадових обов’язків. Здійснює облік надходження, зберігання та видачі засобів пересування та реабілітації. Веде облік громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Складає замовлення на їх отримання. Здійснює облік повернення, зберігання та видачі засобів пересування, які були у користуванні.

Здійснює облік інвалідів, які згідно медичного висновку спроможні працювати, готує списки зазначених інвалідів для працевлаштування через міський центр зайнятості населення.

Здійснює облік інвалідів, які згідно медичного висновку спроможні пройти навчання у Всеукраїнському центрі соціальної реабілітації інвалідів, готує необхідні документи для направлення на навчання.

Створює та підтримує у робочому стані банк даних на інвалідів всіх категорій.        

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;     

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації). 

Документи приймаються до 17.15 години 19 вересня 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

Тестування буде проведено о 14.00 годині 24 серпня 2019 року за адресою: смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-20-50

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на надання технічних засобів реабілітації та санаторно – курортного лікування

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України: «Про державну службу»;

Закону України:  «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації ;

Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами) від 06 жовтня 2005 року №2961 – ІV ;

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення»

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом т.в.о начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

від «04» __09___ 2019 року

37 -о/д___

 

 

 

Умови

проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

 

  

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу;

Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

Здійснює нарахування заробітної плати, розрахунки з працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, нарахування виплат за листками непрацездатності працівникам управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації;

Здійснює нарахування страхових соціальних внесків у відповідні державні фонди із заробітної плати робітників і службовців, інших виплат та платежів, та складає розрахунково-платіжну відомість;

Складає та передає до банківської установи списки для отримання готівки заробітної плати працівників у встановлені строки;

На підставі розрахунково-платіжних відомостей веде особові рахунки працівників;

Веде персоніфікований облік працівників та складає відповідну звітність;

Готує та подає місячні, квартальні, річні звіти до відділу соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, відділу статистики, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, податкової інспекції;

Готує дані для складання оперативних зведених звітів про доходи та видатки установи;

Складає розшифровку до штатного розпису установи;  Готує дані для складання бюджетного запиту на наступний рік в частині оплати праці;

Видає та реєструє довіреності на отримання матеріальних цінностей;

Видає довідки по заробітній платі для оформлення та переоформлення пенсій, субсидій, кредитів та ін.;

Веде аналітичний облік касових видатків, поточних рахунків і розрахунків;

Складає меморіальні ордери: - зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії (№ 5);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду в органах УДКСУ (№ 2);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах УДКСУ (№ 3);

Складає відповідні картки обліку;

Забезпечує підготовку даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;     

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.15 години 19 вересня 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

Тестування буде проведено о 14.00 годині 24 вересня 2019 року за адресою: смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-20-50

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на призначення  усіх видів пільг, інформацією та вирішувати комплексні завдання

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України; Кодекс законів про працю України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян», знання ведення бюджетного обліку в бюджетних установах

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання нормативного законодавства:

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в бюджетній установі, трудове, фінансове та господарське законодавство, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96 ВР;
Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»;
Постанова КМУ від 25.03.2016 №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;
Постанова КМУ від 20.04.2016 року №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»; 

Регламенту управління соціального захисту населення районної державної адміністрації ;

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 Положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення районної державної адміністрації