06.10.2020

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА Новопетрівського НВК

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА  Новопетрівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської районної ради. Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської  районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора  Новопетрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».    
   Конкурс проводиться відповідно до  «Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням ХХІ сесії VІІ скликання Миколаївської районної ради від 01.06.2018 № 175

Повне найменування навчального закладу: Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»    Миколаївської районної ради Одеської області

Скорочена назва: Новопетрівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ»

Місце  знаходження закладу Одеська область, Миколаївський район, с.Новопетрівка, вул. Шкільна, 9А

Найменування посади: директор  Новопетрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»   Миколаївської районної ради Одеської області
Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.
   Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту за рівнем   магістра, відповідно до підпункту2 пункту 2 розділу ХУ «Прикінцеві  та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»,освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра та  стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності,фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
-  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
-  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
-  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;                       

-  копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
-  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подавати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та моральні якості.
Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред'являються кандидатами при поданні документів.
Особа, яка подає документи несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.
Кінцевий термін подання документів: 04 листопада  2020 року до 16:00 год.
Місце подання документів: 67000, смт Миколаївка, вул. Шкільна 22А.
Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 67000 смт Миколаївка , вул. Шкільна 22а,  10 листопада 2020 року о 10:00 год.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
-  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Перелік питань та форма перевірки знання законодавства( письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.
Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації Зенькова Інна Леонідівна, 67000, смт Миколаївка  вул.Шкільна 22А, тел. 2 -61 -22, електронна адреса: inspektor-mk@ukr.net.