21.09.2020

Оголошення про конкурс на посаду директора КЗ ПО « Миколаївська дитяча музична школа»

Відділ освіти, культури ,молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області  оголошує конкурс на  посаду директора КЗ ПО «Миколаївська дитяча музична школа»

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: 

громадянство України,

вища освіта у сфері культури, або  педагогічна освіта

стаж роботи у сфері культури або стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

вільне володіння державною мовою

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь та згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію трудової книжки;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про відсутність чи наявність судимості;

- мотиваційний лист  у довільній формі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- програм розвитку музичної школи на 1 та 5 років.

 

Обмеження для призначення  на посаду директора  особа:

 

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. 

Термін подання документів та формування конкурсної комісії здійснюється  протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення.

 

Дата початку прийому документів з 21 вересня  2020 року;

Дата закінчення прийому документів  05 жовтня 2020 року;

Дата початку формування конкурсної комісії з 21 вересня  2020 року;

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси  відділу освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області  у встановлений строк: м вул. Шкільна, 22А, смт. Миколаївка, Одеська область, 67000, E-mail: mikolaivka_osvita@ukr.net

 

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 

Довідки за телефонами: (04857) 2-20-80, (04857) 2-61-10

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

 

 

 

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі

 

Начальнику відділу освіти культури,молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації

С.М.Перевізник

                                                                                  _______________________________

прізвище, ім’я,по батькові кандидата                                                                                                    _____________________________ ,

дата народження кандидата який(а)                                                                                                          проживає за адресою: 

____________________________________________________________________

телефони: дом.:___________________ роб., моб.: _______________________

 

З А Я В А

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на посаду____________________

__________________________________________________________________                                                                

                                                      повна назва посади

 

Відповідаю за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

 

До заяви додаю наступні документи:

 

        -  копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь та згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію трудової книжки;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про відсутність чи наявність судимості;

- мотиваційний лист  у довільній формі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- програм розвитку музичної школи на 1 та 5 років.

 

 

___________________                                                       ___________________

               дата                                                                                                підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________________ ,

(П. І. Б.)

(народився «____» ____________ 19____ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду ___________________________________________________________________ )

(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (___________________________________________________________

_______________________________________________________________________) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

 

«____» ____________ 20___ року, ______________________________________  (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа __________________________________________________  (____________________)

М. П.

 

Я, ________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

«___» _________ 20___ року.

______________________

(підпис)

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних (назва володільця, суб’єкта господарювання) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.