20.11.2019

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації

від «_13_» __11___ 2019 року

48 - о/д___ 

 

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б»

начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

 Здійснює керівництво відділом у складі управління , роз приділяє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері , дорученій відділу.

Перевіряє наявність та послідовність дій при передачі справ у відділі.

Організовує виконання покладених на відділ завдань щодо надання усіх видів соціальної допомоги, приймає рішення про призначення допомоги.

Готує положення про відділ , вносить зміни та доповнення до нього , розробляє посадові інструкції працівників відділу.

Складає квартальні плани роботи відділу та подає на затвердження начальнику управління соціального захисту населення в установлені терміни.

Готує місячні , квартальні , річні звіти щодо призначення та виплати всіх видів державних допомог . Несе відповідальність за достовірність даних .

Забезпечує контроль в повному обсязі за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних допомог, передбачених діючим законодавством.

Забезпечує проведення інвентаризації у встановлений термін. Аналізує і узагальнює результати інвентаризації.

Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством в межах своїх повноважень.

Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з підрозділами Департаменту соціального захисту населення, відділами райдержадміністрації з питань, що стосуються діяльності відділу.

Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

Виконує інші обов’язки, пов’язані з завданнями відділу, за дорученням керівників управління соціального захисту населення, райдержадміністрації.

Організовує через засоби масової інформації роз’яснення нормативно – правових актів щодо соціального захисту населення по мірі внесення змін до нормативно – правових актів.

Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

Забезпечує проведення щотижневих технічних нарад для спеціалістів відділу з метою оволодіння спеціалістами відділу передовими методами та засобами роботи, сприяє постійному поєднанню їх теоретичних знань з практичними навичками.

Подає пропозиції керівництву управління про призначення на посади , звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

Забезпечує контроль за виконанням виконкомами сільських та селищної рад делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення у межах компетенції відділу.

Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку.

Зобов’язаний не допускати розголошення у будь – який спосіб персональних даних, які були довірені або стали йому відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Організовує роботу з документами. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів відповідно до встановленого порядку.

Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5800 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби , до якої додається резюме за формою , визначеною Кабінетом Міністрів України;

3)  заяву, в якій повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     5) підтвердження рівня вільного володіння

де  державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими Законом, та іншими умовами конкурсу.

Документи приймаються до 17.15 години 20 листопада 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.100 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

смт. Миколаївка , Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

26 листопада 2019 року о 13.30

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи та електронної адреси, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-26-00

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра .

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на призначення усіх видів державних допомог, користуватися інформацією та вирішувати комплексні завдання

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування; 

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

 8)вміння приймати рішення ;

9) вміння працювати в команді та керувати командою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Постанова КМУ« Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям від 24 лютого 2003 року №250;
Порядок надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю від 31.05.2002 року №466/1675;
Постанова КМУ« Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» від 02.04.2005 року № 261;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 року № 1751;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме від 22.02.2006 року №189;
Постанова КМУ «Порядок виплати допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім’ях від 13.03.2019 року № 250.

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

 Положення про структурний підрозділ .