11.12.2019

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889 – VІІІ (із змінами), Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами) , наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 року №62 «Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»:

 НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на вакантну посаду державної служби:

    - головного спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області.

 2. Затвердити умови проведення конкурсу на зазначену посаду (додаються).

 3. Головному спеціалісту з питань управління персоналом управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації (Чирнилюк Л.Л.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації та розміщення цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополя в установленому законом порядку.

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 Начальник управління                                                        Н.В. Мардаренко

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

від «04» __12___ 2019 року

52 -о/д___ 

 

 

 

Умови

проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Координує та контролює спеціаліста прийому документів та прийняття рішень: здійснює розподіл особових справ між фахівцями залежно від навантаження, складності справи, досвіду.

Приймає особові справи щодо призначення усіх видів соціальної допомоги від спеціаліста з прийому громадян.

Опрацьовує особові справи (визначає середньомісячний сукупний дохід, розмір допомоги та терміни її надання) (у разі необхідності).

 Здійснює перевірку правильності застосування нормативно – правових актів при визначенні права на допомогу, повноти проведення розрахунків , встановлених строків щодо правильності оформлення поданих документів; перевіряє якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання всіх видів соціальної допомоги.

Повертає матеріали справи на доопрацювання або додаткову перевірку у випадках виявлення сумнівів щодо правильності оформлення поданих документів.

Формує в електронному вигляді особові справи з призначення усіх видів соціальної допомоги; бази даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги (в разі необхідності).

Готує проекти рішень (протокол призначення, повідомлення про призначення чи повідомлення про відмову в призначенні усіх видів соціальної допомоги) (в разі необхідності).

Відправляє повідомлення про призначення інформатору для видачі заявнику.

Здійснює прийом громадян у конфліктних ситуаціях. Зобов’язаний не допускати розголошення у будь – який спосіб персональних даних, які були довірені або стали йому відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Передає особові справи на розгляд та затвердження начальнику відділу або начальнику управління .

Координує роботу відділу під час проведення інвентаризації особових справ та особових рахунків у встановлений термін.

Передає особові справи спеціалісту з виплати. 

Розглядає пропозиції, запити, скарги громадян у встановленому порядку, готує на них проекти обґрунтованих, конкретних відповідей.

Готує та відправляє особові справи на які надійшов запит з інших управлінь.  

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби , до якої додається резюме за формою , визначеною Кабінетом Міністрів України;

3)  заяву, в якій повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     5) підтвердження рівня вільного володіння

де  державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими Законом, та іншими умовами конкурсу.

Документи приймаються до 17.15 години 12 грудня 2019 року, смт. Миколаївка, Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.100 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

Тестування буде проведено о 14.00 годині 18 грудня 2019 року за адресою: смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-26-00

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно - правовими документами при визначені права на призначення усіх видів державних допомог

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування; 

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Постанова КМУ« Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям від 24 лютого 2003 року №250;
Порядок надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю від 31.05.2002 року №466/1675;
Постанова КМУ« Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» від 02.04.2005 року № 261;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 року № 1751;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме від 22.02.2006 року №189;
Постанова КМУ «Порядок виплати допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім’ях від 13.03.2019 року № 250.

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

 Положення про структурний підрозділ .