Доступ до публічної інформації

Для забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Президентом України 5 травня 2011 року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». На виконання статті 2 зазначеного Указу Президента України в апараті Миколаївської районної державної адміністрації сектор документообігу та контролю є відповідальним з питань запитів на інформацію, за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення інформаційного запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту. Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі Миколаївської районної державної адміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на офіційній веб - сторінці Миколаївської районної державної адміністрації розміщуються відомості, які стосуються населення району. Оновлення сторінки здійснюється постійно. Контактні телефони для отримання довідок щодо одержання і заповнення запитів на інформацію: Татаріна Аліна Святославівна - завідувач сектору документообігу та контролю, тел.: (04857) 2-29-05