16.01.2014

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» за 2013 рік Миколаївська районна державна адміністрація

 Протягом 2013 року Миколаївська районна державна адміністрація проводила організаторську роботу, спрямовану на здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.11.2012 року №1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки» та розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.12.2012 року №542/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки», які передбачають виявлення та профілактику корупційних діянь, вивчення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, посилення протидії правопорушенням у сфері економічної діяльності району.
Протягом 2013 року у райдержадміністрації здійснювалися заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців райдержадміністрації, які позитивно впливають на виконання вимог Закону України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції». 
 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2012 року №1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013- 2015 роки» розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.12.2012 року №542/А-2012 затверджені заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки. Розпорядженням визначено відповідального за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням у районній держадміністрації - керівника апарату райдержадміністрації: у структурних підрозділах та апараті райдержадміністрації - заступників начальників управлінь та начальників відділів; за організацію роботи з питань запобігання корупції у райдержадміністрації - головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.
 З метою попередження корупційних проявів з боку державних службовців райдержадміністрації систематично проводиться робота, спрямована на запобігання проявам корупції серед працівників райдержадміністрації. Зокрема:

 - 
детальний аналіз виконання окремих положень Закону, що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження;
 - проведення прозорого відбору кандидатів на посади на державну службу;
 - ознайомлення їх із положеннями актів чинного законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією в частині обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби;
 - проходження ними спеціальної перевірки;
 - вживання заходів щодо недопущення зловживання службовим становищем, інших корупційних дій та правопорушень особами, уповноваженими на виконання функцій держави в райдержадмшістрації.
 Всі державні службовці, особи, уповноважені на виконання функцій держави та особи, які претендували на зайняття посад державних службовців, до призначення на посаду подали в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою Законом формою. Інформація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан голови, першого заступника та заступника голови райдержадмшістрації та членів їх сімей була оприлюднена в засобах масової інформації.
 За звітний період будь-яких порушень положень вищезазначених нормативно-правових актів антикорупційного характеру не було завдяки високим професійним та моральним якостям працівників райдержадмшістрації і регулярному проведенню керівництвом роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог законодавства антикорупційного характеру. Працівники райдержадмшістрації свої посадові обов'язки виконували чесно, сумлінно і без порушень. На адресу райдержадмшістрації не надійшло жодної скарги від фізичних та юридичних осіб стосовно виконання працівниками своїх посадових обов'язків, Жоден з працівників не був помічений у вимаганні хабара, подарунка чи послуги, які є/можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, що належать до їх службових обов'язків. У зв'язку з відсутністю порушень Законів України "Про засади запобігання та протидії корупції" та "Про державну службу", та інформації від органів по боротьбі з корупцією про порушення спеціальних обмежень працівниками райдержадміністрації, протоколи про виявлення корупційних діянь чи інших порушень не складалися. Керівництво райдержадміністрації до адміністративної відповідальності за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (в межах своєї компетенції), не притягувались, так як не була виявлена чи отримана ними інформація про вчинення підлеглими корупційних діянь або порушень спеціальних обмежень. Випадків умисного невиконання працівниками райдержадміністрації своїх обов'язків по боротьбі з корупцією не було. Рішень суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня звільнення не було. Факти звільнення працівників райдержадміністрації з посади на підставі рішення суду - відсутні.
 Прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правових норм та інші чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

 З метою недопущення корупційних правопорушень, профілактики та протидії корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації було проведено семінар-навчання з порядком денним «Про заповнення держслужбовцями декларацій у 2013 році», який відбувся 28,02.2013 року. 24.07. 2013 року відбулося заняття щодо вивчення положень Закону України від 07.04.201 і року №3206-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 13.04.2012 року №4496-УІ, від 05.07.2012 року №5083-УІ, від 18.04.2013 року №221-У1І та від 14.05.2013 року №224-VII . 15.11.2013 року було проведено навчання з головами виконкомів сільських та селищної рад «Про утворення уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», 2 7.11.2013 року проведено виїзний одноденний короткотерміновий тематичний семінар з підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації «Впровадження нового законодавства про державну службу. Організація роботи з виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України в районних державних адміністраціях».
 Всі державні службовці райдержадміністрації ознайомлені під розпис з Законом України від і 7.05.2012 року №4722-УІ «Про правила етичної поведінки». Державні службовці районної державної адміністрації та особи, які претендували на заміщення вакантних посад державної служби у районній державній адміністрації, ознайомлені особисто під розпис із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" та обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими розділом 
II
 Закону, а також Загальними правилами поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08 2010 № 214. 
Фактів порушення державними службовцями вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не зафіксовано. Припинення державної служби відповідно до пунктів  2 і 7 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» до державних службовців не застосовано.

Здійснюється контроль за додержанням вимог закону щодо заборони державним службовцям усіх рангів брати участь у підприємницькій діяльності. Питання недопущення корупції постійно контролюється керівництвом райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів. Вживаються заходи щодо недопущення зловживання службовим становищем, інших корупційних дій та правопорушень особами, уповноваженими на виконання функцій держави в райдержадміністрації. Головою райдержадміністрації було затверджено розпорядження від 05.09.02013 року №249/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки» Фактів виникнення конфлікту інтересів за звітній період не виявлено.
 На виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорості його роботи, в районній газеті «Миколаївський вісник» публікуються матеріали засідань апаратних нарад, колегії райдержадміністрації, нарад, щорічних звітів про проведену роботу, прийняті з цих питань розпорядження, тощо. В районній газеті «Миколаївський вісник» та на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено номер «телефону довіри» для звернень громадян щодо корупційної та іншої протиправної діяльності працівників апарату та структурних підрозділів адміністрації, У 2013 році звернень не надходило. Постійно оновлюється антикорупційний веб-сайт, проводяться «гарячі телефонні лінії» та «особисті виїзні приймальні». Так, у 2013 році проведено 53 телефонних ліній (звернулося 8 громадян) та 24 особистих виїзних приймальних голови райдержадміністрації (звернулося 138 громадян). Також, відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008, в райдержадміністрації існує «телефон довіри» для звернень громадян. Згідно затвердженого графіка ведеться особистий прийом громадян. Стан роботи зі зверненнями громадян заслуховується на апаратних нарадах, засіданнях колегії райдержадміністрації. За поточний період в районній газеті «Миколаївський вісник» було опубліковано 2 матеріали, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено 10 матеріалів на запобігання корупції.
 Заходи шодо запобігання проявам корупції серед державних службовців райдержадміністрації:

 - 
чітко визначені права і обов'язки, зазначені в посадових інструкціях працівників райдержадміністрації;
 - розподіл обов'язків між працівниками, чітка регламентація здійснення працівниками службових повноважень; 

 - 
наявність чітких термінів виконання запитів громадян, виконання та терміни надання довідок та інформацій;
 - пошук шляхів спрощення вирішення питань, пов'язаних зі зверненнями громадян;

- відкритість та доступність для фізичних та юридичних осіб інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, яка друкується в районній газеті „Миколаївський вісник" та розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації; призначення на вакантні посади державних службовців відбувається відповідно до вимог нормативних документів шляхом конкурсного відбору, що забезпечує конституційне право рівного доступу громадян України до державної служби; 
 - при прийнятті документів від кандидата на посаду державного службовця особлива увага приділяється вивченню декларації - наявності заповненої декларації про майно і доходи за минулий рік кандидата на посаду та членів його сім'ї та особової картки кандидата на посаду; відомості про доходи, отримані протягом попереднього року підписуються претендентом на посаду власноручно разом з поданням заяви про призначення і зберігаються в його особовій справі. Особа, яка приймається на посаду державного службовця попереджається про встановленні Законом України „Про державну службу" та Законом України „Про засади запобігання та протидії корупції" спеціальні обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням цієї служби, проходить спеціальну перевірку. 
 З метою посилення відповідальності керівників та підвищення ефективності роботи по боротьбі з корупцією серед державних службовців райдержадміністрації проводиться роз'яснювальна робота щодо недопущення скоєння ними правопорушень з корупційними ознаками, службових злочинів тощо. Вивчаються питання про відповідальність керівників структурних підрозділів за вчинення корупційних діянь їх працівниками та невжиття заходів до запобігання подібним вчинкам.
 З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції" здійснюється аналіз причин та умов, що сприяють здійсненню корупційних діянь та проводиться профілактична робота по їх недопущенню. Для недопущення прийняття на посади державних службовців осіб, причетних до діяльності кримінальних структур та тіньового бізнесу, запобіганню втягнення посадових осіб у протиправну діяльність проводиться всебічне вивчення кандидатів на роботу та при висуванні на керівні посади.
 
 Вживаються заходи щодо чіткої регламентації роботи органів виконавчої влади в частині надання послуг населенню на принципах прозорості та відкритості. 
 Питання безумовного забезпечення виконання вимог законодавства України тю боротьбі з корупцією знаходиться на постійному контролі керівництва Миколаївської районної державної адміністрації.