08.08.2019

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889 – VІІІ , Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами) , наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 року №62 «Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»:

  НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на вакантну посаду державної служби:

 - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації.

 2. Затвердити умови проведення конкурсу на зазначену посаду (додається).

 3. Головному спеціалісту управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації та передачу цього наказу Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополя в установленому законом порядку.

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                  Н.В.Мардаренко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації

від «_06_» __08___ 2019 року

31 -о/д___ 

 

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки

Здійснює облік громадян пільгових категорій включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Визначає право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Проводить роботу щодо підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Проводить звірку інформації, що міститься у автоматизованому реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств – надавачів комунальних послуг (електроенергії та послуг ЖКГ).

Проводить роботу щодо надання пільги на електроенергію та послуг ЖКГ пільговим категоріям населення. Готує документи для виплати із зазначених видів пільг.

Проводить роботу щодо ведення обігових відомостей в електронному вигляді з питання надання пільг по електроенергії та послуг ЖКГ пільговим категоріям населення.

Надає консультаційно – правову допомогу підприємствам, організаціям з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Розглядає пропозиції, заяви і скарги, веде особистий прийом громадян з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Готує проекти інформацій, звітів, довідок з питань, що входять до його повноважень.

Забезпечує організацію роботи працівників відділу згідно покладених на них завдань, контролює виконання ними роботи відповідно до розподілу обов’язків.

Відповідає за виконання розпорядчих документів з питань надання пільг на житлово – комунальні послуги пільговим категоріям громадян, що перебувають на контролі у встановлений термін.

Веде облік інвалідів, ветеранів війни та праці, які потребують санаторно – курортного лікування згідно вимог діючої Інструкції.

Веде облік постраждалих учасників антитерористичної операції , яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни, які потребують санаторно – курортного лікування.

Здійснює облік надходження , зберігання та видачі санаторно – курортних путівок, складає звіти про їх використання по всім пільговим категоріям.

Складає заявки на забезпечення інвалідів, ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції санаторно – курортними путівками. Готує документи для виплати компенсацій за невикористане санаторно – курортне лікування.

Організовує направлення учасників антитерористичної операції для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації до реабілітаційних установ. Забезпечує наповнення банку даних інвалідів з питань , які належать до виконання посадових обов’язків.

Забезпечує наповнення банку даних інвалідів з питань, які належать до виконання посадових обов’язків. Здійснює облік надходження, зберігання та видачі засобів пересування та реабілітації. Веде облік громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Складає замовлення на їх отримання. Здійснює облік повернення, зберігання та видачі засобів пересування, які були у користуванні.

Здійснює облік інвалідів, які згідно медичного висновку спроможні працювати, готує списки зазначених інвалідів для працевлаштування через міський центр зайнятості населення.

Здійснює облік інвалідів, які згідно медичного висновку спроможні пройти навчання у Всеукраїнському центрі соціальної реабілітації інвалідів, готує необхідні документи для направлення на навчання.

Створює та підтримує у робочому стані банк даних на інвалідів всіх категорій.       

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;     

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації). 

Документи приймаються до 17.15 години 21 серпня 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

Тестування буде проведено о 14.00 годині 28 серпня 2019 року за адресою: смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-20-50

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на надання технічних засобів реабілітації та санаторно – курортного лікування

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України: «Про державну службу»;

Закону України:  «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації ;

Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами) від 06 жовтня 2005 року №2961 – ІV ;

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення»