14.03.2019

Оголошено конкурс на вакантні посади державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

 

             

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 

Н А К А З

 

 

“27” лютого 2019 року                    Миколаївка                                           № 7-о/д

 

 

 

Про оголошення конкурсу на вакантні

посади державної служби управління

соціального захисту населення Миколаївської

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889 – VІІІ , Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами) , наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 року №62 «Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»:

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Оголосити конкурс на вакантні посади державної служби:

 

- головного спеціаліста з питань праці управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації;

- головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації.

 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зазначені посади (додаються).

 

3. Головному спеціалісту управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації та передачу цього наказу Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополя в установленому законом порядку.

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                  Р.І.Слабенко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації

від «_27_» __02___ 2019 року

7 -о/д___ 

 

 

Умови

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста з питань праці управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Здійснює організаційне забезпечення роботи районної комісії з питань забезпечення  погашення заборгованості із заробітної плати; приймає участь у роботі комісії, надає необхідну методичну та практичну допомогу підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні законодавчих актів з питань оплати, нормування та продуктивності праці, здійснення індексації заробітної плати та компенсації втрат через несвоєчасність її виплати;

Готує в межах компетенції інформаційні та статистичні звіти щодо питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та соціальних виплат; Розробляє та забезпечує виконання заходів, які направлено на реалізацію державної політики з розвитку трудового потенціалу в районі;
У межах своєї компетенції проводить аналіз стану укладання колективних договорів на підприємства, в установах, організаціях;

Проводить експертизу колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства та надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу;

Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них, надає необхідну методичну та практичну допомогу підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні законодавчих актів з питань трудових відносин;

Забезпечує урегулювання трудових відносин та оплати праці керівників підприємств комунальної власності відповідно до чинного законодавства, підвищення їх відповідальності за урегулювання соціально-трудових відносин на підприємствах;

Забезпечує виконання в районі заходів з реалізації Генеральної угоди;

Приймає участь у колективних переговорах з укладання регіональних (на рівні району) угод, організовує в межах компетенції їх виконання;

Готує пропозиції щодо проекту програми соціально-економічного розвитку регіону в межах компетенції;

Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на удосконалення форм і методів соціального партнерства;. Розробляє та забезпечує виконання заходів, які направлено на реалізацію державної політики з розвитку трудового потенціалу в районі;

Вивчає стан використання трудових ресурсів, їх використання, аналізує розвиток процесів на ринку праці та у сфері професійного навчання, бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку виробництва і створення робочих місць, доцільності розміщення нових підприємств, формування професійного кваліфікаційного складу робочої сили району;

Приймає участь в розробленні річних (перспективних) районних програм зайнятості;

Готує пропозиції щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, професійно-технічному навчанню і перекваліфікації інвалідів;

Приймає участь у розробленні заходів щодо використання праці громадян, які неспроможні конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, та контролює їх виконання;

Готує матеріали щодо питань трудових відносин та соціального партнерства для їх розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації;

Організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу із засобами масової інформації щодо нормативно-правових актів з питань, що відносяться до його компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;     

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.15 години 14 березня 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Місце, дата та час проведення конкурсу

смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108 19 березня 2019 року о 14.00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-20-50

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

 

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на призначення усіх видів пільг, інформацією та вирішувати комплексні завдання

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування; 

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України; Кодекс законів про працю України; Закону України "Про охорону праці";

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Регламенту управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

     

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації

від «27» __02___ 2019 року

7 -о/д___ 

 

 

 

Умови

проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу;

Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

Здійснює нарахування заробітної плати, розрахунки з працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, нарахування виплат за листками непрацездатності працівникам управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації;

Здійснює нарахування страхових соціальних внесків у відповідні державні фонди із заробітної плати робітників і службовців, інших виплат та платежів, та складає розрахунково-платіжну відомість;

Складає та передає до банківської установи списки для отримання готівки заробітної плати працівників у встановлені строки;

На підставі розрахунково-платіжних відомостей веде особові рахунки працівників;

Веде персоніфікований облік працівників та складає відповідну звітність;

Готує та подає місячні, квартальні, річні звіти до відділу соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, відділу статистики, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, податкової інспекції;

Готує дані для складання оперативних зведених звітів про доходи та видатки установи;

Складає розшифровку до штатного розпису установи;  Готує дані для складання бюджетного запиту на наступний рік в частині оплати праці;

Видає та реєструє довіреності на отримання матеріальних цінностей;

Видає довідки по заробітній платі для оформлення та переоформлення пенсій, субсидій, кредитів та ін.;

Веде аналітичний облік касових видатків, поточних рахунків і розрахунків;

Складає меморіальні ордери: - зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії (№ 5);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду в органах УДКСУ (№ 2);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах УДКСУ (№ 3);

Складає відповідні картки обліку;

Забезпечує підготовку даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів.  

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;     

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.15 години 14 березня 2019 року, смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108.

 

Місце, дата та час проведення конкурсу

смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108 19 березня 2019 року о 14.00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-20-50

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

 

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами при визначені права на призначення  усіх видів пільг, інформацією та вирішувати комплексні завдання

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування; 

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України; Кодекс законів про працю України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян», знання ведення бюджетного обліку в бюджетних установах

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання нормативного законодавства:

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в бюджетній установі, трудове, фінансове та господарське законодавство, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96 ВР;
Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»;
Постанова КМУ від 25.03.2016 №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;
Постанова КМУ від 20.04.2016 року №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»; 

Регламенту управління соціального захисту населення районної державної адміністрації ;

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 Положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення районної державної адміністрації