09.07.2018

Право на пенсію за вислугу років

За яких умов фармацевтичні працівники мають право на пенсію за вислугу років?

Пунктом 2-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі –Закон 1058) збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови якщо вони на день набуття чинності Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо підвищення пенсій» № 2148 (на 11.10.2017) мають вислугу років, необхідну для призначення пенсії за вислугу років.

                Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначеного пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі-Закон 1788), за Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909 (зі змінами) (далі – перелік 909).

Переліком 909 передбачені провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють в аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.

Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров’я і Перелік посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою (фармацевтів) у закладах охорони здоров’я  затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 №385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002  № 894/7182.

Слід пам’ятати, що право на пенсію за вислугу років  мають працівники не всіх фармацевтичних (аптечних) закладів, а тільки ті, що зазначені в Переліку 909.

Зокрема, фармацевти аптечних баз (складів)  не мають права на пенсію за вислугу років.

Для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб людина працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. У разі якщо із записів у трудовій книжці неможливо зробити такий висновок, у  теруправління Пенсійного фонду додатково треба подати уточнюючу довідку закладу (установи). Також під час вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи  (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком 909, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ.

Отже, провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють у приватних аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях, також мають право виходу на пенсію за вислугу років, як і названі працівники державних закладів.

Водночас право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах: на 1 квітня 2015 року - 25 років; на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців.

У разі відсутності на зазначені дати такої тривалості спеціального стажу роботи пенсію за вислугу років призначають після досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та за умови наявності спеціального стажу тривалості, зазначеною в пункті  «е» статті 55 Закону  1788 (на 11.10.2017 - 26 років 6 місяців).

Чи зараховують до спеціального стажу роботу за цією спеціальністю, якщо вона виконується за сумісництвом?                     

До спеціального стажу зараховується тільки робота за спеціальністю на основному місці. До того ж зайнятість на цих роботах протягом повного робочого дня не вимагається, тож  особа, яка працює, наприклад, на 0,5 ставки провізором в аптеці, також має право на пенсію за вислугу років. До того ж до спеціального стажу зараховується кожен місяць такої роботи як повний, навіть якщо страховий стаж за цей місяць буде неповним  (у разі якщо заробіток за цей місяць є меншим за мінімальний та за нормами чинного на той час законодавства закладом не було здійснено доплату до повного мінімального страхового внеску).

Увага!    

Пенсії за вислугу років призначають і виплачують у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії на вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає після дня звільнення з роботи.  

 О.П.Воробйова

 начальник відділу ОГ Березівського ОУ ПФУ Одеської області