03.12.2018

Особливі потреби людей, вимагають особливого ставлення

Рівні можливості - усім дітям

Незалежно від статі, раси, національності, місця проживання  та стану здоров’я Конституція України та Закон України «Про освіту» гарантують усім дітям право на освіту. Наразі дуже актуальна  проблема надання освіти   дітям з особливими  потребами.

Одним із пріоритетних напрямів держави у сфері освіти є забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Хто такі діти з особливими освітніми потребами?

Термін «діти з особливими освітніми потребами» стосується дітей, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращення стану здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, соціальної адаптації. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми. Дитина з особливими потребами – не пасивний член суспільства, а особистість, яка має право на задоволення власних соціальних потреб, на працю, відпочинок, доступ до культурних цінностей.

Розвиток в Україні інклюзивної освіти є одним із варіантів вирішення цієї проблеми.

Що ж таке інклюзивне навчання?

Інклюзія – процес включення дітей з особливими освітніми  потребами до колективу звичайного класу або групи  закладу освіти.

Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення  рівного доступу до якісної освіти  дітям з особливими освітніми потребами  шляхом організації  їх навчання в закладах загальної середньої освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Інклюзивне навчання є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей без особливих освітніх потреб, батьків та суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє всебічному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Взаємодія між учнями з особливими освітніми  потребами та звичайними дітьми сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться толерантному ставленню до людських відмінностей, стають більш чуйними, добрішими, готовими прийти на допомогу.

Вибір форми навчання дитини з особливими освітніми потребами є прерогативою батьків. Родині  дитини з особливими освітніми потребами слід  зважати на те, що успіхи майбутнього школяра значною мірою залежать від того, яку вони  будуть приймати участь у процесі інтегрування дитини в середовище однолітків. Тільки батьки можуть повідомити про психологічну готовність дитини до навчання в закладах загальної середньої освіти. Діти з ООП можуть важко призвичаїтися  до  інклюзивного середовища.   Є діти, які звикли  до постійної уваги з боку батьків, потребують надмірного опікування і у великому колективі почуваються  розгубленими, можуть переживати стрес.

Отже, вирішення питання про інклюзивне навчання в кожному конкретному випадку потребує врахування багатьох чинників, у тому числі: готовність дитини до навчання у школі, можливість надання спеціальної корекційної допомоги в закладі освіти, можливість сім’ї надавати постійну допомогу, яка необхідна дитині під час навчання.

Інклюзивні класи в закладах загальної середньої освіти та інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти утворюються в обов’язковому порядку станом на перше вересня на підставі  письмового звернення батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми  потребами  мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Директор закладу освіти на підставі заяви батьків або законних  представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку інклюзивно-ресурсного центру та за підтримки управління освіти організовує клас з інклюзивною формою навчання.

Найближчий інклюзивно-ресурсний центр знаходиться в смт. Доброслав (колишнє Комінтерново) Лиманського району.

З метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми  потребами в інклюзивних групах/класах в закладах освіти створюється команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

Основні завдання Команди супроводу – визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ та розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної  дитини  з особливими освітніми потребами й моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини.

В закладах освіти  Миколаївського району також  відкриті інклюзивні класи.                    

В Антонюківському НВК «ЗОШ І - ІІІ ст.-ДНЗ» навчається одна дитина, в Левадівському НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. - ДНЗ» ім. С.Олійника - двоє дітей з особливими освітніми  потребами.

Батьки приймають активну участь в освітньому процесі  своїх дітей. Цікавляться їхніми успіхами, проблемами, підтримують тісний зв’язок із вчителями та асистентами вчителів, дирекцією школи. Допомагають корегувати індивідуальну програму розвитку дитини, розклад уроків відповідно до можливостей дитини, її стану здоров’я, самопочуття.

Для  реалізації  прав дітей з особливими освітніми потребами  на підставі рівних можливостей, починаючи з 2017 року, у державній субвенції передбачено цільові видатки  на додаткові послуги для учнів з особливими освітніми  потребами інклюзивних класів.

Субвенція спрямовується на оплату проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу  виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку.

Управління освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації  планує до кінця  2018 року придбати зазначені спеціальні засоби  в обсязі до 35% від загального обсягу субвенції на кожну дитину, яка потребує державної підтримки.

Батьки та педагоги  нашого району можуть звернутися  до управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації та районного методичного кабінету з питань організації інклюзивного навчання, проходження комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами.

Необхідна повага до особистості кожної дитини з особливими освітніми потребами, прийняття її індиві- дуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.

Громадянське суспільство сьогодення неможливе без активного залучення всіх своїх членів до різних видів діяльності, поваги прав і свобод кожної людини, забезпечення свободи і рівноправності.

Готувати до повноцінного життя

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним з пріоритетних напрямків у сфері освіти. Відповідно до нового Закону України «Про освіту» держава створює  умови для здобуття освіти особам  з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

За зверненням батьків у Антонюківському НВК з  1 жовтня 2018 року був створений інклюзивний клас. Створивши інклюзивну форму  навчання, вчителю Буднік Катерині Петрівні довелося дізнатися багато цікавого та нового, вперше зіткнутися  з новаціями в освіті дітей  особливими  потребами, поступово опановувати  підходи та методи роботи  з особливими дітьми. Дитина добре адаптувалася  в класі. Вона любить малювати, із  задоволенням співає, поступово відпрацьовує алгоритм дій в учнівському колективі. Асистент  вчителя  Васильєва  Оксана Василівна, яка має спеціальну освіту для роботи з дітьми з особливими потребами, проводить з нею корекційно-розвиткові заняття. 

Так, головним принципом як для інклюзії, так і для Антонюківського навчального комплексу є вислів «Рівні можливості для кожного».

 Школа для всіх дітей

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи  неохоче відкривали для них двері, а батьки хотіли вберегти своїх діток від зайвого стресу та обирали між індивідуальним навчанням та навчанням у спеціалізованих школах. Проте у липні 2017 року Президент України Петро Порошенко  підписав Закон про інклюзивну освіту.

Згідно з ним діти з особливими потребами можуть навчатися у звичайних школах. Така практика у світі вже активно застосовується, адже це дозволяє «особливим дітям» розвиватися у звичайному соціумі. Інклюзивна освіта – це форма освіти, яка передбачає навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти, зокрема, в інклюзивних класах.

В Левадівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» з 2017-2018 навчального року навчається двоє учнів за інклюзивною формою навчання.

У школі на уроках дитину супроводжує асистент вчителя  Байтаз Галина Іларіонівна — фахівець, який допомагає опановувати йому шкільні предмети, підтримує «особливого школяра» на перерві, у їдальні, а також допомагає вчителю у роботі.

Вчитель Омельченко Яна Володимирівна та асистент Байтаз Галина Іларіонівна працюють в тандемі. Однак вчитель більше працює на загал, але при цьому дає рекомендації та корегує процес навчання дитини. Урок триває, як і в звичайних дітей, але протягом заняття вона має час на розвантаження: може пройтися з асистентом та  змінити обстановку. Робота Галини Іларіонівни полягає  у тому, щоб пом’якшити навчальну програму, підбирати різні методи, завдання, які зможуть краще пояснити і зрозуміти тему, яку вивчає весь клас. Окрім цього, в обов’язки асистента  вчителя входить подружити дітей класу з дитиною. Але проблем у класі не виникає, всі між собою добре спілкуються, бо весь клас із самого початку прийняв дитину як звичайну, і вони знають, що вона така сама, як і вони.

Ефективність освітнього процесу досягається шляхом проведення з дітьми з особливими освітніми потребами  корекційно-розвиткових занять із психологом  Незгодінським Віталієм Ігоровичем. Це розвиток мовлення та корекція розвитку.

Безумовно, у процесі роботи з учнями з особливими освітніми потребами виявились і певні труднощі. Зокрема, це недостатня  психологічна готовність педагогічного колективу школи до навчання таких дітей; брак теоретичних та практичних навичок роботи в класах з інклюзивним навчанням, недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців; низька мотивація вчителів до впровадження інклюзивного навчання.

Разом із тим у школі проведена велика організаційна робота для створення психологічно комфортних умов для впровадження інклюзивного навчання, забезпечення командної  роботи  вчителів, психолога, асистента вчителя та батьків.

Дворічний досвід роботи  у класах з інклюзивним навчанням показав, що велику втіху отримують саме ці діти, вони відчули себе повноцінними членами класного колективу, знайшли собі  друзів серед ровесників.

Визнання прав дітей з особливими освітніми потребами, їх інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації  є  надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. “Вірте в талант і творчі сили  кожного вихованця”, - так звертався до вчителів один із найвеличніших педагогічних діячів           сучасності  В. О. Сухомлинський. У повній мірі  ці  мудрі слова стосуються і дітей з особливими потребами. “Школа – для всіх дітей”, - під таким гаслом повинні працювати всі педагоги закладів  освіти сучасної демократичної України.

 Коли є мета

В цивілізованих демократичних країнах з високою культурою людських відносин, до людей з особливими потребами ставлення толерантне.

Мета, заради  якої цей день був проголошений – дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН.

Проведення Міжнародного дня людей з інвалідністю спрямовано на  привернення  уваги до проблем  цієї категорії суспільства, захист їх гідності, прав та благополуччя, на переваги, які отримує суспільство від участі інвалідів в політичному, соціальному, економічному і культурному житті. В Україні  проведення цього дня встановлене Указом Президента, починаючи з 1993 року.

Звичайно, цей день не можна називати святковим, проте він підкреслює необхідність досягнення  забезпечення  рівних прав інвалідів і їх участі в житті суспільства.

3 грудня – день, який нагадує  всім нам, що серед нас є люди, котрі потребують особливої уваги і турботи, це –  Міжнародний день інвалідів. Саме цей день  покликаний привернути увагу громадськості до проблем, яких набагато більше в людей з особливими потребами, і на які суспільство зобов’язане звернути увагу та допомогти їх вирішити.

Сьогодні особливого вшанування і відзначення заслуговують ті люди з особливими потребами, які  не впали в розпач, не замкнулись у собі, а в силу власних можливостей працюють, беруть активну участь в громадському житті, займаються спортом, рукоділлям, художніми промислами і самодіяльністю, виховують дітей і онуків.

Так, дуже сильною духом є наша землячка - тендітна дівчинка Стратій Ольга, яка не тільки не впала в розпач, а й активно бере участь в громадському житті: закінчила 10 класів Миколаївської загальноосвітньої школи,  закінчила Одеський професійний ліцей сфери послуг, має диплом бакалавра Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, з задоволенням займається улюбленою справою - плетінням бісером та наразі працює консультантом в фітнес-клубі м. Одеси «Sport Life».

Зараз Ользі 24 роки. До 7-го класу вона навчалась вдома за індивідуальною формою,  але, каже сама Ольга «Не можна  жити за закритими дверима» та попросила батьків, щоб її влаштувати до звичайного навчального закладу – середньої загальноосвітньої школи і вона опановувала предмети разом зі своїми однолітками. Отже так і сталось Ольга з 7 –го по 10-й клас навчалась у Миколаївській школі.

Розповідає Любов Феофанівна, мати  Ольги: «Ользі адаптуватися  було дуже важко, оскільки  деякі оточуючі  не сприймали  її. Але Олечка дуже сильна  духом людина, яка ніколи не здається та рухається тільки вперед. Уже в ліцеї та університеті де навчалась моя донька, багато хто з її викладачів та колег по навчанню підтверджували мою оцінку донечки. «Коли в мене вірять – то тоді  мені легше йти своїм шляхом», - каже сама Ольга. Також на життєвому шляху  Олі зустрічалося й багато чуйних і добрих людей, які вірили в неї, в її сили та здібності, і це додавало їй натхнення  йти  вперед».