28.12.2019

Грошові виплати внутрішньо переміщеним особам

Відповідно до постанови Уряду № 505, особам, які переміщуються з Криму та районів проведення антитерористичної операції, виплачується щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

 Грошова допомога:

 • надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які стали на облік (отримали довідку) як особи, які переміщуються, в управліннях праці та соціального захисту населення (далі – УПСЗН);
 • виплачується з дня звернення протягом 6 місяців або до зняття з обліку як ВПО одному з членів сім’ї (максимальна сума 2 400 грн. на сім’ю);

! У разі зміни представника сім’ї, який отримує допомогу на сім’ю, допомога виплачується іншому представнику за його зверненням.

 • не враховується для обчислення іншої соціальної допомоги та податку на доходи фізичних осіб.

Розмір допомоги:

 • пенсіонерам, інвалідам, дітям до 18 років – 884 грн. на особу;
 • працездатним особам – з 18 років до досягнення пенсійного віку – 442 грн. на особу.

! Якщо Ви є особою працездатного віку і не працевлаштувалися протягом 2 місяців після призначення допомоги, виплати на наступні два місяці будуть скорочені на 50 % (тобто до 442 грн.), а ще через два місяці – припиняться.

Як отримати грошову допомогу?

 • Член сім’ї, який буде отримувати допомогу на сім’ю, має звернутися до відділення Ощадбанку за фактичним місцем проживання та подати:  заяву;
 • паспорт громадянина України (у разі відсутності – інший документ, що посвідчує особу);
 • довідку особи, яка переміщуються (від всіх членів сім’ї);
 • письмові згоди від всіх членів сім’ї про отримання допомоги заявником, на обробку персональних даних (за дітей такі заяви повинні написати батьки) та на розкриття банківської таємниці щодо поточного рахунку;
 • копії свідоцтв про одруження та про народження дітей (при наявності);

У заяві потрібно вказати (про всіх членів сім’ї, які претендують на допомогу):

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серію, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий (для іноземців – серія та номер паспортного документу та посвідки на постійне проживання);
 • ідентифікаційний податковий номер;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання;

наявність у членів сім’ї у володінні житлового приміщення в регіонах, інших ніж Крим та райони проведення АТО; транспортних засобів (далі – ТЗ), що підлягають обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);

 • (при наявності) інформацію про відкриті депозити на суму більше 12 180 грн;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого вони там працюють.

! У Вас не мають права вимагати:

 • будь-які інші документи та довідки, не вказані у Постанові № 505;
 • «відмічатися» в УПСЗН.

! Ощадбанк відкриває рахунок та не пізніше 3 днів надсилає заяву до УПЗСН, яке протягом 10 днів після подання документів призначає допомогу або письмово відмовляє у її призначенні.

У наданні допомоги можуть відмовити, якщо будь-хто з членів сім’ї:

 • володіє житлом у регіонах, інших ніж Крим, та райони проведення АТО;
 • має депозит на суму від 12 180 грн.;
 • володіє двома або більше ТЗ, що підлягають обліку в Державтоінспекції.

Окрім:

 • ТЗ, одержаних чи придбаних на пільгових умовах через державу (наприклад, видані інвалідам);
 • вітчизняних ТЗ старше 10 років; інших ТЗ старше 15 років.

Винятки – особи працездатного віку, які:

 • доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
 • мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
 • доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
 • надають соціальні послуги. З призначенням грошової допомоги Ви зобов’язані проінформувати УПЗСН у 3-денний строк про зміну обставин (включаючи факт працевлаштування), що впливають на призначення допомоги.

Зверніть увагу:

 • посадові особи УПСЗН мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів;
 • суми надмірно сплаченої допомоги (внаслідок подання недостовірних документів) повертаються на вимогу УПЗСН.