RSS    .:::28.07.2014 :::.   

 


 

Про запровадження класифікації видів економічної діяльності-2010

        Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457 « Про затвердження та скасування  національних  класифікаторів «

 з  1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України

ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» ( далі-КВЕД-2010).

Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадженням  КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів  видів  економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010,який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua).

   З метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД-2010 рекомендуємо юридичним особам та фізичним особам – підприємцям внести зміни до ЄДР відомості щодо видів економічної діяльності за КВЕД-2010 .

Програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців  з 1 січня 2012 року запроваджено подвійне кодування видів економічної діяльності для суб’єктів , які на даний час зареєстровані в ЄДР , шляхом додавання окремих полів для внесення відомостей щодо видів економічної діяльності КВЕД-2010.

Звертаємо увагу, що 1 січня 2012 року державну реєстрацію новостворених юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців  проводиться з видами  економічної діяльності виключно за КВЕД-2010 .

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

З 01.07.2004 р. державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Згідно Закону України від 15.05.2003 р. № 755- IV « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи та за місцем проживання фізичної особи- підприємця. В Миколаївській районній державній адміністрації Одеської області працює один державний реєстратор – Котенко Олена Андріївна, яка призначена на посаду з 11.11.2009 р. головою Миколаївської РДА за погодженням з Одеською облдержадміністрацією та спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації – Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Основними завданнями державного реєстратора є забезпечення державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування та фізичних-осіб-підприємців.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», шляхом внесення записів до Єдиного державного реєстру на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток ( зразки 14 реєстраційних карток встановлені Держпідприємництвом України).

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців створений з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з Єдиного державного реєстру. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

 

Відповідно до покладених завдань державний реєстратор :

 

1. Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка включає в себе, зокрема :

- перевірку комплектності документів, що подаються державному реєстратору та повноти відомостей, які вказані в реєстраційній картці ;

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації ;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу- підприємця до Єдиного державного реєстру ;

- оформлення та видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру ;

 

 - 2 -

 За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому

 розмірі :

- за проведення державної реєстрації юридичної особи – десять

 неоподаткованих мінімумів громадян – 170 грн. ;

- за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця – два

 неоподаткованих мінімумів громадян – 34 грн. ;

- за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи – 51 грн. ;

- за проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання

 фізичної особи-підприємця – 10 грн. 20 коп.

- за заміну свідоцтва про державну реєстрацію в зв’язку з його втратою

 або пошкодженням - 17 грн. ;

 Кошти, одержані за державну реєстрацію відповідно до Закону як

 реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи- підприємця.

 Проводить резервування найменувань юридичних осіб. За проведення

 резервування найменування юридичної особи справляється плата в

 розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34 грн.

Передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємуців", у тому числі щодо створення та ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб шляхом електронного обміну за принципом «Єдиного вікна».. Порядок та терміни передачі зазначеної інформації встановлені спільним наказом Держпідприємництва України та органів обліку «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців». Відповідно до порядку взаємодії - з 03.05.2007 року обмін інформацією проводиться на центральному рівні шляхом передавання з бази даних єдиного державного реєстру суб’єктів інформаційного обміну регіонального рівня повідомлення та відомості з реєстраційних карток про внесення реєстраційних дій. Ця інформація є підставою для взяття суб’єктів господарювання на облік в органах статистики, державної і податкової служби, Пенсійного фонду України та фондах соціального страхування.

Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну.

 Оформлює та видає виписки, довідки, витяги з Єдиного державного реєстру з на підставі поданих державному реєстратору юридичними особами та фізичними особами запитів, за одержання витягу та довідки з ЄДР справляються плата, розмір та порядок внесення якої визначається Держпідприємництвом України. За одержання витягу – три неоподаткованих мінімуми громадян ( 51 грн.), за довідку – один неоподаткований мінімум громадян ( 17 грн.). Органи державної влади звільняються від плати за

3 -

одержання за їх запитом відомостей з ЄДР, якщо такий запит подається у

зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених Законом.

Проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних-особ-підприємців.

Проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб в результаті:

ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення ;

- за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом ;

на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи ;

та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями :

за їх рішенням ;

у разі смерті ;

- оголошення померлою або визнання фізичної особи-підприємця

безвісно відсутньою;

за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи-

підприємця ;

за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця

банкрутом.

Звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку.

Здійснює облік звітності щодо замовлення, постачання та витрачання документів - бланків суворої звітності :

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців ;

витяги, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб- підприємців, в т.ч. довідки про резервування

найменування.

 

 

 

 

 

Державний реєстратор

Миколаївської райдержадміністрації Котенко О.А.

 

 

Дата оновлення : 19.01.2012

 
 

 25.07.14 До уваги абітурієнтів !Оголошено відбір осіб для участі в конкурсі вступу у 2014 році на факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції ...

23.07.14 Соціальне забезпечення громадян України, які тимчасово перемістилися з зони проведення антитерористичної операції в Одеський регіон ...

22.07.14 Відбулася чергова апаратна нарада ...

18.07.14 Бюджети Миколаївщини та Ширяєвщини поповнено на понад 33 млн.грн. ЄСВ ...

17.07.14 Ігор Палиця: «У питанні статусу Куяльницького лиману нам потрібно прийти до єдиної думки» ...

16.07.14 До уваги керівників підприємств, автотранспортних організацій ...

16.07.14 ОГОЛОШЕННЯ ...

14.07.14 Ігор Палиця: Ми активно працюємо над відродженням Ренійського морського торгівельного порту ...

11.07.14 26 жовтня 2014 року позачергові вибори Миколаївського селищного голови ...

11.07.14 Відбулося чергове засідання спостережної комісії при райдержадміністрації ...

11.07.14 Про можливість здобуття кваліфікації магістра за програмою "Державне управління економікою" ...

10.07.14 ГРАФІК особистого прийому громадян та представників організацій керівництвом Держфінінспекції України ...

10.07.14 У Держфінінспекції в Одеській області новий начальник ...

10.07.14 Про результати роботи Березівської міжрайонної державної фінансової інспекції за січень – червень 2014 року та результати перевірок бюджетних установ району щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів Ук ...

10.07.14 Результати роботи Держфінінспекції в Одеській області за січень-червень 2014 року ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.